Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
503 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem” 26.10.2023
502 Lēmums Par iestāšanos Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā “Nordic Tourism Collective” un Eiropas Tūrisma asociācijā “European Tourism Association 26.10.2023
501 Lēmums Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmumā Nr. 115 Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā” 26.10.2023
500 Lēmums Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošas ēkas Burtnieku ielā 22, Jūrmalā, sakārtošanu 26.10.2023
499 Lēmums Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Liesmas ielā 1A, Jūrmalā 26.10.2023
498 Lēmums Par Erasmus+ aktivitātes Nr. KA210-SCH “Maza mēroga partnerības” projekta “Iekļaušana un izglītības pēctecība (labās prakses piemēri iekļaujošas izglītības turpināšanai pēc pamatizglītības iegūšanas)” īstenošanu 26.10.2023
497 Lēmums Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un trenerim 26.10.2023
496 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 353 “Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta” 26.10.2023
495 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 227 “Par investīciju projekta “Jūrmalas Mežmalas pamatskolas āra sporta stadiona atjaunošana” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” 26.10.2023
494 Lēmums Par transportlīdzekļa Opel Meriva, valsts reģistrācijas numurs HH9001, atsavināšanu 26.10.2023
493 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” 26.10.2023
492 Lēmums Par pagaidu dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-19 - 24, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
491 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-49, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
490 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
489 Lēmums Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-31, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
488 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-103, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
487 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-84, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
486 Lēmums Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-2, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
485 Lēmums Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 26.10.2023
484 Lēmums Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 26.10.2023
483 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 26.10.2023
482 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 26.10.2023
481 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 26.10.2023
480 Lēmums Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna 2016.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu 26.10.2023
479 Lēmums Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā 26.10.2023