Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
2 Protokols SĒDES PROTOKOLS 28.02.2023
2 Saistošie noteikumi Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

28.02.2023
109 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 28.02.2023
108 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka individuālās mēnešalgas apstiprināšanu 28.02.2023
107 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumā Nr. 411 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu” 28.02.2023
106 Lēmums Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā 28.02.2023
105 Lēmums Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā 28.02.2023
104 Lēmums Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu 28.02.2023
103 Lēmums Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā 28.02.2023
102 Lēmums Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu 28.02.2023
101 Lēmums Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu 28.02.2023
100 Lēmums Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu 28.02.2023
99 Lēmums Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
98 Lēmums Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
97 Lēmums Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
96 Lēmums Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
95 Lēmums Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
94 Lēmums Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
93 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
92 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 28.02.2023
91 Lēmums Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 28.02.2023
90 Lēmums Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 28.02.2023
89 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 28.02.2023
88 Lēmums Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu 28.02.2023
87 Lēmums Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 28.02.2023