Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
478 Lēmums Par detālplānojuma zemesgabalam Tallinas ielā 39, Jūrmalā, apstiprināšanu 26.10.2023
477 Lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 48, Jūrmalā 26.10.2023
476 Lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vēžu ielā 21, Jūrmalā 26.10.2023
475 Lēmums Par Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes maksas pakalpojumiem 26.10.2023
474 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mazā Nometņu ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 26.10.2023
473 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Olgas ielā 56, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 26.10.2023
472 Lēmums Par dzīvojamās telpas Līču ielā 2-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 26.10.2023
471 Lēmums Par būves nojaukšanu Dubulti 0054, Jūrmalā 26.10.2023
470 Lēmums Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Lāču iela 1002, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 26.10.2023
469 Lēmums Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Vijolīšu iela 1333, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 26.10.2023
468 Lēmums Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Stigas iela 0011, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 26.10.2023
467 Lēmums Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā 26.10.2023
466 Lēmums Par atsavināšanai prognozēto pašvaldības īpašumu sarakstu 26.10.2023
465 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Lapu ielā 3, Jūrmalā, atsavināšanu 26.10.2023
464 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 55 Talsu šosejā 31 k-10, Jūrmalā, atsavināšanu 26.10.2023
463 Lēmums Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 26.10.2023
462 Lēmums Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 26.10.2023
461 Lēmums Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 26.10.2023
460 Lēmums Par zemesgabala daļas Kolkas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 26.10.2023
459 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Sloka 8718, Jūrmalā 26.10.2023
458 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vienības prospektā 27, Jūrmalā 26.10.2023
457 Lēmums Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 394 “Par deputātu komitejām” 26.10.2023
77 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikumā Nr. 46 “Profesionālās ievirzes sporta skolas “Jūrmalas Futbola skola” nolikums” 07.11.2023
76 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa nolikumā Nr. 13 “Jūrmalas Izglītības pārvaldes nolikums” 26.10.2023
75 Nolikums Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums 26.10.2023