Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
375 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-27, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 24.08.2023
374 Lēmums Par dzīvojamai mājai Emīlijas ielā 16, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu 24.08.2023
373 Lēmums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” 24.08.2023
372 Lēmums Par Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra lēmuma Nr. 52 “Par Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 24.08.2023
371 Lēmums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 178 “Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā”” īstenošanu” 24.08.2023
370 Lēmums Par prasību parādu norakstīšanu 24.08.2023
369 Lēmums Par būves Skolas ielā 11 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 24.08.2023
368 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 72 Tērbatas ielā 32, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 24.08.2023
367 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 43 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.08.2023
366 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 9 Skolas ielā 29, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.08.2023
365 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 26 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.08.2023
364 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 24.08.2023
363 Lēmums Par nekustamo īpašumu nodošanu valdījumā Jūrmalas Izglītības pārvaldei 24.08.2023
362 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65V-14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu 24.08.2023
361 Lēmums Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 24.08.2023
360 Lēmums Par būves nojaukšanu Ventas ielā 3, Jūrmalā 24.08.2023
359 Lēmums Par būves nojaukšanu Stabu ielā 12, Jūrmalā 24.08.2023
358 Lēmums Par būvju nojaukšanu Piestātnes ielā 14, Jūrmalā 24.08.2023
357 Lēmums Par būves nojaukšanu Kanālu ielā 29, Jūrmalā 24.08.2023
356 Lēmums Par būves nojaukšanu Gulbju ielā 15, Jūrmalā 24.08.2023
355 Lēmums Par Jūrmalas Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvu 24.08.2023
354 Lēmums Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” noslēgumu 24.08.2023
353 Lēmums Par pedagoģisko amata vienību skaitu, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta 24.08.2023
352 Lēmums Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja iecelšanu amatā 24.08.2023
351 Lēmums Par Jūrmalas Mākslas skolas direktora iecelšanu amatā 24.08.2023