Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
118 Lēmums Par dalību “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā 21.03.2024
117 Lēmums Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Silu ielā 35, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 21.03.2024
116 Lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 21. līnijā 2, Jūrmalā 21.03.2024
115 Lēmums Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Bolderājas ielā 18, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 21.03.2024
114 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 21.03.2024
113 Lēmums Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu 21.03.2024
112 Lēmums Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-11 – 17, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu 21.03.2024
111 Lēmums Par dzīvojamās telpas Engures ielā 13-23, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu 21.03.2024
110 Lēmums Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 21.03.2024
109 Lēmums Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4, Jūrmalā 21.03.2024
108 Lēmums Par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakāmo maksu par zemes lietošanas tiesībām 21.03.2024
107 Lēmums Par neapdzīvojamās telpas Nr. 601 Skolas ielā 11, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 21.03.2024
106 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 21.03.2024
105 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Promenādes ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
104 Lēmums Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
103 Lēmums Par zemesgabala Valtera prospektā 47, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
102 Lēmums Par zemesgabala Meža prospektā 40, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
101 Lēmums Par zemesgabala Meža prospektā 38B, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
100 Lēmums Par zemesgabala Meža prospektā 38, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli 21.03.2024
99 Lēmums Par zemesgabala Valtera prospektā 41/43, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 21.03.2024
98 Lēmums Par zemesgabala Kalēju ielā 76, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 21.03.2024
97 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 21.03.2024
96 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3 Kārsas ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 21.03.2024
95 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu 21.03.2024
94 Lēmums Par dzīvokļa īpašuma Nr. 67 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu 21.03.2024