Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 639.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 536.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 441.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 23.jūlija 329.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 18.jūnija 259.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 203.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 19.marta 95.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2020.gada 20.februāra 29.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 19.decembra 645.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 31.oktobra 540.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 26.septembra 465.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 29.augusta 404.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 25.jūlija 325.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 20.jūnija 274.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 224.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 18.aprīļa 153.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.marta 106.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 54.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.decembra 603.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 553.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 500.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 27.septembra 453.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 23.augusta 393.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 335.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 26.aprīļa 169.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 106.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāra 43.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 3.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 14.decembra 565.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 23.novembra 536.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 454.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 19.jūnija 325.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 27.aprīļa 203.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 100.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 42.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 2.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 20.oktobra 473.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 25.augusta 425.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 358.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 305.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 260.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 219.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 21.aprīļa 139.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 37.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 3.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 521.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 3.decembra 492.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 441.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 15.oktobra 399.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 359.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 302.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 261.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 218.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 7.maija 190.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 81.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 39.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 3.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 522

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu un 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības institūciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 1.-40.pielikumu.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 EUR, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam var būt padomnieks ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 EUR un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1600 EUR.

3. Ar 2015.gada 1.janvāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmums Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS